M5.3.3 Coordonarea la nivel national, monitorizarea si sprijinirea altor institutii publice in procesul de dezvoltare de proiecte non-sectoriale care să sprijine la nivel orizontal dezvoltarea e-guvernării (proiecte de big data, inteligență artificială, blockchain, high performance computing, quantum computing)

Descriere

Măsura vizează asigurarea finanțării, identificarea potențialilor beneficiari, asigurarea de consultanță de specialitate instituțiilor publice pentru elaborarea cererilor de finanțare

Buget anual

Nu există date pentru bugetul anual pe acest nivel de planificare
POCA